กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561-2562 ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดอุทัยธานี

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561-2562 ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดอุทัยธานี

ความงดงามของวิถีชีวิตแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง วัดอุโปสถาราม บ้านเรือนแพ ตื่นตาตื่นใจกับต้นไม้ยักษ์ และดินแดนลึกลับป่าดึกดำบรรพ์ของหุบป่าตาด และ หนึ่งเดียวในเมืองไทยประเพณีแห่ค้างดอกไม้ของชาวลาวครั่ง

รายละเอียดทริปอุทัยธานี :

05.00 น. ออกเดินทางจาก ปตท.วิภาวดี มุ่งหน้าสู่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
08.30 น. ถึง อ.บ้านไร่ เยือนชุมชนลาวครั่ง บ้านผาทั่ง เซทถ่ายภาพพิธีแห่ค้างดอกไม้
10.30 น. ถ่ายภาพต้นไม้ยักษ์ รุกขมรดกของแผ่นดิน
11.30 น. รับประทาน อาหารเที่ยง ที่ อ.บ้านไร่
13.00 น. เดินทางไปหุบป่าตาด อ.ลานสัก
14.00 น. ถ่ายภาพหุบป่าตาด ป่าดึกดำบรรพ์
15.00 น. เดินทางออกจากหุบป่าตาด มุ่งหน้าสู่ตัวเมือง จ.อุทัยธานี
16.00 น. ถึงริมน้ำสะแกกรัง ถ่ายภาพบรรยากาศ ความสวยงามของวัดอุโปสถารามยามเย็น พร้อมล่องเรือชมความงดงามของชีวิตเรือนแพ พร้อมรับประทานอาหารเย็น บนแพล่องแม่น้ำสะแกกรัง
19.30 น. ออกเดินทางกลับ กทม.
23.00 น. ถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ

เดินทางด้วยรถตู้ VIP (เพื่อความสะดวกในการเข้าพื้นที่)

ค่าใช้จ่าย :
**สมาชิกสมาคมฯ 2,200 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%)**
**บุคคลทั่วไป 2,700 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที)**

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม :
โอนเงินค่าอบรม เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น
เลขที่บัญชี 040-2-33266-4

ส่งสลิปใบโอนเงิน กรุณาสแกนหรือถ่ายภาพสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่อีเมล์ rpst.trip@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล, เบอรโทรศัพท์, พร้อมรหัสสมาชิก (ถ้ามี) และเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้หากมีเหตุขัดข้อง

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทริปเพิ่มเติม :
กรุณาติดต่อ คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 083-436-9360