กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561-2562 “กาวบัง-ฮายาง-ฮานอย ประเทศเวียดนาม”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561-2562 “กาวบัง-ฮายาง-ฮานอย ประเทศเวียดนาม” สัมผัสมนต์เสน่ห์ ทิวทัศน์ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม แห่ง เวียดนามตอนเหนือ ระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม 2562 ณ ประเทศเวียดนาม

จังหวัดกาวบัง : จุดเด่น
– ถ่ายภาพแนวแลนด์สเคป ถ่ายภาพน้ำตกบานยก (บ้านซก) หรือ น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกสองแผ่นดิน เวียดนามจีน ถ่ายภาพภูมิทัศน์ที่มีภูเขา แม่น้ำและท้องทุ่ง บริเวณ อำเภอจุงแค็ง
– ถ่ายภาพแนววิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ถ่ายภาพวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมชาวผู้ไต่ เช่น การแต่งกาย บ้านเรือน การเล่นดนตรี(พิณหัดแถน) งานพิธีกรรม (เกี่ยวกับไท้แถน) เครื่องมือเครื่องใช้ งานหัตถกรรม สัตว์เลี้ยง
 
จังหวัดฮายาง : จุดเด่น
– ถ่ายภาพแนวแลนด์สเคป ถ่ายภาพภูมิทัศน์ที่มีภูเขา แม่น้ำ ถนนและท้องทุ่ง (มีน้อย) บริเวณอำเภอ Yen Minh Dong Van และอำเภอ Mae Vac (จุดชมวิว Ma Pi Ling)
– ถ่ายภาพแนววิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ถ่ายภาพวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมชาวม้ง เช่น การแต่งกาย บ้านเรือน การทำไร่ การเก็บฟืน เด็กๆชาวม้ง กับดอกไม้ป่า ในบริเวณ อำเภอ Dong Van และอำเภอ Mae Vac
 
นครหลวงฮานอย : จุดเด่น
– วิถีชีวิต ผู้คน การแต่งกาย อาคารบ้านเรือนย่านเมืองเก่า อาหารข้างถนนและภูมิทัศน์เมือง ที่มีอายุมากกว่า 1,000ปี
 
ค่าใช้จ่าย :
**สมาชิกสมาคมฯ 26,800 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%)**
 
**บุคคลทั่วไป 28,500 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที)**
 
**ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ค่ารถ ที่พัก อาหาร ค่าจัดแบบตลอดการเดินทางแล้ว
**ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 700.- / ผู้เดินทาง 1 ท่าน
 
สามารถ Download รายละเอียดต่างๆได้ทางเอกสารที่แนบมานี้ :
https://drive.google.com/open?id=1StRf2pqCJw2HQpEHGBJX_lQtiSpKgj5v
 
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม :
โอนเงินค่าอบรม เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น
เลขที่บัญชี 040-2-33266-4
 
ส่งสลิปใบโอนเงิน กรุณาสแกนหรือถ่ายภาพสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่อีเมล์ rpst.trip@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล, เบอรโทรศัพท์, พร้อมรหัสสมาชิก (ถ้ามี) และเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้หากมีเหตุขัดข้อง
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทริปเพิ่มเติม :
กรุณาติดต่อ คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 083-436-9360
 
บริการการเดินทาง :
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ ​21/00870
 
ภาพไดรับอนุญาตโดย Mr.Ngoc Ha Vi และ Mr. Quang Anh