บรรยากาศการบรรยายเรื่อง “ปฐมบทแห่งการสร้างพลังภาพถ่าย”

wannapong surarochprajak lecture at rpst photography

บรรยากาศการบรรยายเรื่อง “ปฐมบทแห่งการสร้างพลังภาพถ่าย” โดย วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

บรรยายการถ่ายภาพ โดย วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

ปฐมบทแห่งการสร้างพลังภาพถ่าย บรรยายโดย วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

รายละเอียด

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับช่างภาพเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงผลงานหลายชิ้นที่ถูกนำไปจัดนิทรรศการหลายๆแห่งทั้งไทยและต่างประเทศ ที่จะมาบอกเล่ามุมมอง ความคิด เทคนิค และแรงบันดาลใจอันเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ทั้งก่อนและหลังการกดชัตเตอร์ เพื่อสร้างความโดดเด่นและเพิ่มพลังให้กับภาพถ่ายเพื่อต่อยอดทางความคิดนำไปสู่การสร้างผลงานในรูปแบบต่างๆได้อย่างไม่รู้จบ