บทความพิเศษ “ถ้าพูดถึงยุโรป เรานึกถึงภาพอะไร ?”

ถ้าพูดถึงยุโรป หลายคนอาจจะนึกถึงภาพสถานที่ท่องเที่ยว สถาปัตยกรรม ดินแดนที่สนับสนุนความหลากหลายและประชาธิปไตย ทวีปที่สนับสนุนและจัดกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งดนตรี งานศิลปะ งานออกแบบสร้างสรรค์ ไปจนถึงวรรณกรรม

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นยุโรปได้สร้างอิทธิพลต่อประเทศไทยในหลายมิติ ร่องรอยของ “ยุโรป” นั้นซึมซับและสามารถสัมผัสได้รอบตัวของเรา จนแม้บางครั้งเราอาจจะแปลกใจที่ว่าหลายสิ่งที่เราคุ้นเคยจนคิดว่าเป็นของไทย ที่แท้แล้วมีต้นกำเนิดมาจากยุโรป

แล้วท่านมองยุโรปอย่างไร ?

เราอยากเห็นมุมมอง จินตนาการ การตีความของท่านต่อยุโรป ผ่านกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ “Thinking about Europe” โดยท่านสามารถส่งภาพได้ที่

ตั้งแต่วันนี้จนถึง 14 สิงหาคม 2022

หมายเหตุ : ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.RPST.or.th/Thinking-about-Europe-Photo-Contest/

ผู้ชนะจะได้รับ

  • ค่าลิขสิทธิ์ในผลงาน 30,000 บาท
  • ได้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี วันที่ 11 ตุลาคม 2022 พร้อมร่วมพูดคุยกับช่างภาพจากประเทศในยุโรป (มูลนิธิฯ ดูแลค่าเดินทางและค่าที่พัก) เดินทางตั้งแต่วันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2022 และจะได้นำเสนอผลงาน
    (กรณีผู้ชนะการประกวดไม่สะดวกเดินทาง จะถือว่าสละสิทธิ์และทีมงานจะคัดเลือกภาพที่ได้คะแนนรองลงมาแทน)
  • ภาพถ่ายจะนำมาพิมพ์เป็นปฏิทินปี 2023
  • จัดแสดงผลงานในงานประจำปีมูลนิธิในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2022

รางวัลพิเศษ 11 รางวัล

  • รางวัลละ 5,000 บาท
  • ภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษจะนำมาพิมพ์เป็นปฏิทินปี 2023

ภาพต่างๆ ในบทความต่อไปนี้อาจจะพอเป็นแนวทางนำเสนอความคิดที่สืบค้นกลับไปได้ไกลถึง “ตัวตนของยุโรป” ที่ได้ทิ้งร่องรอยไว้ในบ้านของเรา

สร้างบ้าน แปงเมือง

ในอดีตประเทศไทยต้องพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความมีอารยะให้ทัดเทียมกับทางฝั่งยุโรปในยุคสมัยการล่าอาณานิคม และก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพลจากต่างประเทศนั้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เราต้องเร่งสร้างบ้านแปงเมือง

รถไฟจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการต้านทานลัทธินั้นด้วยการพัฒนาและสร้างความเจริญ ประเทศไทยเราจึงเป็นประเทศแรกของภูมิภาคที่มีรถไฟเป็นระบบคมนาคมขนส่ง รวมถึงการจ้างนายช่างจากต่างประเทศมาเป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง แต่ก็สามารถผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปในสถาปัตยกรรมนั้นได้ด้วยโครงสร้างอาจเป็นยุโรปแต่มีกลิ่นอายของความเป็นไทย

ทวีปยุโรปเป็นที่นึงที่ผมคิดถึงและอยากกลับไปมาก

สิ่งที่คิดเมื่อมีคนพูดถึงยุโรปสําหรับผมคือเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมที่สวยงาม อย่างการแสดงต่างๆ ที่กลายเป็นหมุดหมายการเดินทางของหลายคน นอกจากนี้มันสวยงามและมีคุณค่าจนในประเทศอื่นๆ นอกยุโรปก็มีการให้เด็กๆ ไปเรียนการแสดงอย่างบัลเลต์อีกด้วย

ในภาพชุดนี้ผมพยายามที่จะเล่าถึงการเดินทางและการได้ไปชมศิลปะที่งดงาม ซึ่งถ่ายในประเทศไทย โดยมีเครื่องบินบนฟ้าและนักเต้นบัลเลต์ที่แสดงถึงความรู้สึกคิดถึงยุโรป

พาเหรดแตรวงในย่านเมืองเก่า ภูเก็ต

นอกจากตึกเก่าแบบที่เรียกว่า ชิโน-โปรตุกีส ที่ปลูกเรียงรายในย่านเมืองเก่าแล้วคนภูเก็ตยังรับวัฒนธรรมความบันเทิงมาจากชาติตะวันตกด้วย ในภาพคือวงแตรวงฝรั่งที่ใช้ในขบวนแห่ขันหมากงานแต่งงานของคนพื้นเมืองแทนที่จะใช้ขบวนกลองยาวเหมือนทั่วๆ ไป

สันติและปัญญา

ยุครุ่งเรืองทางปัญญา หรือ Siècle des Lumières (ภาษาฝรั่งเศส) ที่มีต้นกําเนิดจากเหล่าปัญญาชนในยุโรป คือบ่อเกิดแห่งมรดกทางความคิดที่มีอิทธิพลต่อหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา อาทิ การมองบริบททางการเมืองและสังคม การให้ความสําคัญต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดหรือคําพูดซึ่งถือเป็นสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ประกอบกับควรใช้หลักเหตุผลและเคารพความคิดซึ่งกันและกัน ปราศจากการยั่วยุให้เกิดความรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อมีการชุมนุมทางการเมือง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สังคมสงบควบคู่ไปกับการเสริมรากฐานของประชาธิปไตยให้แข็งแรงและงดงาม

(อดีต) รถรางบนถนนเจริญกรุง

รถรางโดยสารคันแรกของโลกถือกําเนิดขึ้นที่ เวลส์ สหราชอาณาจักร ก่อนที่จะได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก และเข้ามาสู่ประเทศไทยภายหลังจากการสร้างถนนสายแรก (ถนนเจริญกรุง) เมื่อราว 160 ปีที่แล้วในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีการวางระบบเดินรถบนถนนเส้นเดียวกันนี้เอง

ปัจจุบันไม่มีการเดินรถรางในรูปแบบขนส่งสาธารณะแล้ว แต่ก็ยังมีร่องรอยการออกแบบรถขนส่งในรูปแบบรถรางสมัยก่อนให้พอเห็นอยู่ในกรุงเทพฯ ชวนให้หวนระลึกถึงเสน่ห์ของการขนส่งที่แสนคลาสสิคนี้

สามารถดาวน์โหลดบทความนี้ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่


คณะผู้จัดทํา ภาพประกอบและบทความ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Royal Photographic Society of Thailand

นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์     นายกสมาคมฯ
นายกนก สุริยสัตย์    อุปนายกสมาคมฯ
นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์     อุปนายกสมาคมฯ
นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์     กรรมการสมาคมฯ
นายธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข     กรรมการสมาคมฯ
นางสาวปทุม วิวัฒนาการ     เจ้าหน้าที่สมาคมฯ