ภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการประกวดภาพถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ ภายใต้หัวข้อ “Life Never Sleeps อย่าหยุด ที่จะใช้ชีวิต”

คณะกรรมการตัดสินภาพโครงการประกวดภาพถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ ภายใต้หัวข้อ “Life Never Sleeps อย่าหยุด ที่จะใช้ชีวิต” ได้ดำเนินการตัดสินจนได้ภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว ในระหว่างนี้ ทางคณะผู้จัดฯ ได้เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถทักท้วงภาพได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 7 – 11 กันยายน 2562

โดยทำการส่ง e-mail เหตุผลพร้อมหลักฐานการผิดกติกามายัง rpst.info@gmail.com เท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำร้องเรียนทางช่องทางอื่นๆ และคำร้องเรียนที่ไม่มีหลักฐาน)

ข้อมูลโครงการ :

วีโก สมาร์ทโฟน ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ด้วย สมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ ภายใต้หัวข้อ “Life Never Sleeps อย่าหยุด ที่จะใช้ชีวิต” ชิงเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ากว่า 150,000 บาท

รางวัล (23 รางวัล)

 • รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 – เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล – เงินรางวัล 2,500 บาท

รวมเป็นเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท และ ของรางวัลอื่นๆ

คณะกรรมการตัดสิน :

 • คุณ ดาว วาสิกสิริ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • คุณ วสันต์ ผึ่งประเสริฐ, ช่างภาพ Fashion ชื่อดังของเมืองไทย
 • คุณ จุฬวิศว์ ศานติพงศ์, อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • คุณ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, ศิลปินนักถ่ายภาพที่มีผลงานยอมรับในระดับนานาชาติ
 • คุณ อดุล ตัณฑโกศัย, ช่างภาพประจำอนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • คุณ วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ (Hon.F.VPS), Award-Winning World Travel Photographer
 • คุณ อรอินทร์ เรืองวัฒนสุข, ช่างภาพที่มีผลงานจัดแสดงและตีพิมพ์มากมายในระดับนานาชาติ