ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายด้วย สมาร์ทโฟน วีโก ในหัวข้อ “Life Never Sleeps อย่าหยุด ที่จะใช้ชีวิต”

วีโก สมาร์ทโฟน ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายด้วย สมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ ภายใต้หัวข้อ “Life Never Sleeps อย่าหยุด ที่จะใช้ชีวิต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 150,000 บาท และ ของรางวัลอื่นๆ

We are delighted to announce the winners of the 2019 Wiko Smartphone Photo Contest (Theme : Life Never Sleeps), which its total prize value is over $5,000. The project is hosted by Wiko Smartphone in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand.

ข้อมูลโครงการ :

วีโก สมาร์ทโฟน ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ด้วย สมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ ภายใต้หัวข้อ “Life Never Sleeps อย่าหยุด ที่จะใช้ชีวิต” ชิงเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ากว่า 150,000 บาท

รางวัล (23 รางวัล)

 • รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 – เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล – เงินรางวัล 2,500 บาท

รวมเป็นเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท และ ของรางวัลอื่นๆ

คณะกรรมการตัดสิน :

 • คุณ ดาว วาสิกสิริ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • คุณ วสันต์ ผึ่งประเสริฐ, ช่างภาพ Fashion ชื่อดังของเมืองไทย
 • คุณ จุฬวิศว์ ศานติพงศ์, อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • คุณ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, ศิลปินนักถ่ายภาพที่มีผลงานยอมรับในระดับนานาชาติ
 • คุณ อดุล ตัณฑโกศัย, ช่างภาพประจำอนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • คุณ วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ (Hon.F.VPS), Award-Winning World Travel Photographer
 • คุณ อรอินทร์ เรืองวัฒนสุข, ช่างภาพที่มีผลงานจัดแสดงและตีพิมพ์มากมายในระดับนานาชาติ