ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายในวาระครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายในวาระครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (50th EGAT Photo Contest) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท 

หัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย”
https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=2100853903296886

หัวข้อ “ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า”
https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=2100676463314630

ข้อมูลโครงการ :

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน มีพันธกิจหลักในการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย ซึ่งจะครบ 50 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยวาระครบรอบนี้ ทาง กฟผ. ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท โดยเปิดรับภาพจากอุปกรณ์การถ่ายภาพทุกชนิด

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม : http://www.rpst.or.th/egatphotocontest

หัวข้อการประกวดแบ่งเป็น หัวข้อ

 1. หัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย  – จำนวน 34 รางวัล
 2. หัวข้อ “ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า  – จำนวน 34 รางวัล

รางวัลการประกวด

หัวข้อ 50 ปี กฟผมุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย” 

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (Facebook)

หัวข้อ ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (Facebook)

คณะกรรมการตัดสิน

 • คุณ วรนันทน์​ ชัชวาลทิพากร, ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
 • คุณ ดาว​ วาสิกศิริ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณ บุณฐไชย​ ไชยวิรุณเจริญ
 • คุณ ขจร​ พีรกิจ
 • คุณ สมศักดิ์​ พัฒนพิฑูรย์
 • คุณ จุฬวิศว์ ศานติพงศ์
 • คุณ อดุล​ ตัณฑโกศัย
 • คุณ ตุลย์​ หิรัญญลาวัลย์
 • คุณ วรรณพงษ์​ สุรโรจน์ประจักษ์
 • คุณ ณภัชป์ รัตนศักดิ์
 • กรรมการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 4 ท่าน