ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

ประกาศผลการตัดสินภาพถ่ายภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,919,000 บาท และ โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ : เนื่องจากจำนวนยอดการส่งภาพเข้าร่วมโครงการ ฯ ในประเภท นักเรียน/นักศึกษา มีจำนวนสูงมากและเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่เยาวชนในการพัฒนาและต่อยอดทักษะทางการถ่ายภาพ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการตัดสิน จึงมีมติเพิ่มค่าสร้างสรรค์ผลงานสำหรับภาพที่ได้รับเลือกให้ร่วมจัดแสดงประเภท นักเรียน/นักศึกษา 101 ภาพ เป็นจำนวนเงิน 101,000 บาท รวมเป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,919,000 บาท (จากเดิม 1,818,000 บาท)

Announcing the winners of “Thai People and the Endless Kindness” photo contest, which have been selected from several thousands of stunning entries submitted across the nation. The project aims to visualize how Thai people live and help each other during the COVID-19 pandemic period. “Thai People and the Endless Kindness” photo contest is one of the highest paid photography competitions in Thailand with approximately $63,900 in total cash prizes. The project is hosted by Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture (Thailand) in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand (RPST).

Gallery ภาพที่ได้รับรางวัล

Winners Gallery – ภาพรางวัลประเภท นักเรียน / นักศึกษา (Category : Student) :
https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=3006650116050589

Winners Gallery ภาพรางวัลประเภท ประชาชนทั่วไป (Category : Open) :
https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=3009016595813941

Winners Gallery ภาพถ่ายดีเด่นประจำภูมิภาค (Regional Awards) :
https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=3007467962635471

Exhibited Works Gallery ภาพเข้าร่วมแสดง :
https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=3009655069083427

ข้อมูลโครงการ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,919,000 บาท (จากเดิม 1,818,000 บาท) และ โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ ถ่ายทอดความคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อาทิ

 • เหตุการณ์ที่น่าประทับใจภายใต้ภาวะวิกฤต
 • การปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิต (New Normal) ในมุมมองเชิงบวกและสร้างสรรค์
 • การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการดำรงชีวิต
 • การช่วยเหลือ การให้กำลังใจ การเยียวยา และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกัน
 • ฯลฯ

เพื่อรวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์และภาพความทรงจำสำหรับคนไทยทั้งประเทศในยามวิกฤตครั้งนี้

คณะกรรมการตัดสิน (The Panel of Judges)

 • นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (Mr. Waranun Chutchawantipakorn, Hon.F.RPST, National Artist)
  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) พ.ศ. 2552
 • ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ (Dr. Vimolluck Chuchart)
  ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • นายดาว วาสิกสิริ (Mr. Dow Wasiksiri)
  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายโกวิท ผกามาศ (Mr. Kowit Pakamart)
  รองผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ (Mr. Wasinburee Supanichvoraparch)
  ศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบ ประจําปี 2553
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ (Mr. Tul Hirunyalawan)
  อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายอดุล ตัณฑโกศัย (Mr. Adul Tanthakosai)
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ (Mr. Wannapong Surarochprajak, Hon.F.PVS)
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว (Miss Somlak Klongklaew)
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) รักษาราชการ​แทนผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์​ สำนัก​งานศิลป​วัฒนธรรม​ร่วมสมัย​

กองอำนวยการการตัดสิน

 • นางสาวสมพร พานทอง
 • นางสาวณุภัทรา จันทวิช
 • นางสาวศศิรินทร์ ภัทรเกียรติพานิช
 • นางสาวสรยา คงรักษา
 • นางสาวปทุม วิวัฒนาการ

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม :
http://www.rpst.or.th/covid-19-and-naamjai-photo-contest/

Press Release :
http://www.rpst.or.th/covid-19-and-naamjai/