นาย ยรรยง โอฬาระชิน

นายยรรยง โอฬาระชิน เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๑ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สำเร็จการศึกษาวิชาการถ่ายภาพ และภาพยนตร์ จากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เป็นศิลปินภาพถ่ายที่มีผลงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 42 ปี ท่านได้รับเลือกให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ประจำปี 2550

อาจารย์ ยรรยง ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายขาว-ดำมากกว่า ๒๐๐ ภาพ ทุกภาพมีความเป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา มีมิติความลึก สะท้อนเรื่องราว อารมณ์และความรู้สึก จนได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างมากมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของวงการถ่ายภาพ และ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จวบจนปัจจุบัน

ผลงานที่สร้างภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูล เป็นรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทาน ๒ ภาพ “บินเดี่ยว” และ “ธารน้ำใส” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ คัดเลือกภาพด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ ยังได้ถวายงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจนได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และ ได้รับมอบเกียรติคุณทางการถ่ายภาพสำคัญๆ มากมาย อาทิ Hon.F.PST, F.PST, ES.PST จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ E.FIAP จาก สหพันธ์ถ่ายภาพนานาชาติ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

นอกจากนี้ นายยรรยง โอฬาระชิน ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์ โดยจัดให้มีการประกวดภาพสไลด์สีนานาชาติ จนได้รับการรับรองการจัดประกวดการตัดสินตามหลักสากล ตามกฎข้อบังคับของสมาคมถ่ายภาพแห่งสหรัฐอเมริกา นับเป็นผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทย

บทสัมภาษณ์ นาย ยรรยง โอฬาระชิน

ประวัติผลงาน นาย ยรรยง โอฬาระชิน