Articles
บทความ
Jan 16, 2023
ภาพถ่ายจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ได้คัดเลือกจากกิจกรรมที่ผ่านมา

ตลอดปี 2022 บนเส้นทางความงามของการถ่ายภาพ มีผู้ให้ความสนใจในกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนมากทั้งสมาชิกสมาคมฯ ประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษา ไม่จำกัดเพศและวัย ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายที่สวยงาม ภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องราว สะท้อนตัวตนของศิลปินผู้ถ่าย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ชื่นชมผลงานของทุกท่าน และหวังว่าจะได้ชื่นชมกันไปอย่างต่อเนื่องในทุกปี ภาพถ่ายทุกภาพมีคุณค่าในตัวเองไม่ใช่เพียงภาพที่ได้รับรางวัล

Photos of the year 2022 ภาพถ่ายบางส่วนที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทั้ง 14 ท่าน ได้คัดเลือกจากกิจกรรมที่ผ่านมา ภาพถ่าย ทุกๆ ภาพมีคุณค่า บางภาพแม้จะไม่ได้ชนะการประกวดแต่ก็ถือว่า ได้เข้าไปเป็นความทรงจำแก่ผู้พบเห็น สมาคมฯ อยากให้พื้นที่กับภาพเหล่านี้ เลยเกิดเป็นที่มาของ Photos of the year 2022 พร้อมเหตุผลที่เลือกผ่านมุมมองจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย

PHOTOS OF THE YEAR 2022
คัดเลือกโดย คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์

ชื่อศิลปิน : คุณกล้วยไม้ วนพานิช
โครงการ :
กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ RPST DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

เหตุผลที่เลือก :
สิ่งที่ตาเราเห็นกับสิ่งที่ใจรู้สึกสร้างความเชื่อมโยง ทำให้ภาพหนึ่งภาพที่อาจดูเหมือนธรรมดากลายเป็นภาพไม่ธรรมดาเมื่ออยู่ร่วมกัน และภาพถ่ายก็จะไม่ใช่เพียงแค่ภาพถ่ายอีกต่อไป

PHOTOS OF THE YEAR 2022
คัดเลือกโดย คุณกนก สุริยสัตย์

ชื่อศิลปิน : คุณเนที พัดชีวา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (#เพาะช่าง)
โครงการ :
กิจกรรม RPST One Shot Knockout at QSNCC เพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพสำหรับนิสิต นักศึกษา

เหตุผลที่เลือก :
เพราะองค์ประกอบของภาพ และเนื้อหา ของ 2 เรื่องที่ประกอบและประสมประสานกันเป็น 1 และสามารถเล่าถึงเรื่องราวของตัวภาพ ได้ดี

PHOTOS OF THE YEAR 2022
คัดเลือกโดย คุณอดุล ตัณฑโกศัย

ชื่อศิลปิน : คุณศุภณัฐ วงศานุพัทธ์
โครงการ :
โครงการประกวดภาพถ่าย ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 หัวข้อ สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช

เหตุผลที่เลือก :
การวางองค์ประกอบภาพไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์เสมอไป ขึ้นอยู่กับธรรมชาติสร้างสรรค์

PHOTOS OF THE YEAR 2022
คัดเลือกโดย คุณมนุรดา พรชนะรักษ์

ชื่อศิลปิน : คุณวุฒิกร อังวรกุล
โครงการ :
กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ RPST Duo Shot Knockouts ครั้งที่ 4 รอบพิเศษในหัวข้อ “#โสมส่องแสง” ที่จัดขึ้นมาแบบเซอร์ไพรส์ให้กับสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผู้รักการถ่ายภาพทั่วไป ในค่ำคืนแห่งวันลอยกระทง อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เหตุผลที่เลือก :
แสงธรรมอาบแสงโสม ถ่ายในวันที่มีจันทรุปราคา ในเทศกาล Bangkok River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย

โสม หมายความถึง พระจันทร์ ความเชื่อตะวันตก "moon energy" ในแบบ full moon ให้พลังและเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณ เป็นเวลาที่ต้องปล่อยพลัง ดังสีสันงานวัฒนธรรม ความเชื่อในหลักธรรมและสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา เคล้ากันอย่างพอดีกับแสงสีให้กลิ่นอายปาร์ตี้ระเบิดความมันส์แบบงานวัดไทยและเกาะพงันในค่ำคืนฟูลมูน ช่างกลมกล่อม

PHOTOS OF THE YEAR 2022
คัดเลือกโดย คุณทวีพงษ์ ประทุมวงษ์

ชื่อศิลปิน : คุณศิริวัตร์ เท่าบุรี
โครงการ :
โครงการประกวดภาพถ่าย ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 หัวข้อ ห้วงเวลาแห่งชีวิต

เหตุผลที่เลือก :
ชอบที่ภาพมีความเซอร์เรียลจากจังหวะการกดชัตเตอร์ ดูครั้งแรกเกิดคำถามว่าทำไมปลาถึงว่ายอยู่บนฉากหลังที่เป็นกกหญ้า แต่พอดูแบบละเอียดก็พบเรื่องราวในอีกแง่มุมที่เป็นเชิงสารคดีได้ด้วย

PHOTOS OF THE YEAR 2022
คัดเลือกโดย คุณขจร พีรกิจ

ชื่อศิลปิน : คุณวีระยุทธ พิริยะพรประภา
โครงการ :
กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ RPST DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 3 - RIVER FESTIVAL 2022 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565

เหตุผลที่เลือก :
ภาพนี้เป็นภาพจากการแข่งขันที่ต้องใช้ภาพ 2 ภาพประกอบกัน ช่างภาพต้องคิดวางแผนในการถ่ายภาพทั้ง 2 ภาพ และให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ ภาพนี้เด่นตรงที่ดูต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัว สวยงานในแต่ละภาพอีกด้วย

PHOTOS OF THE YEAR 2022
คัดเลือกโดย คุณธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข

ชื่อศิลปิน : คุณเสกสรร เสาวรส
โครงการ :
ประกาศรับผลงานภาพถ่ายเพื่อคัดเลือกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Cities of the World (เมืองของโลก) ณ เมือง Lishui สาธารณรัฐประชาชนจีน.

เหตุผลที่เลือก :
สนใจหยิบภาพใบนี้ขึ้นมาเพราะ เป็นงานที่ทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมมือกับทาง Fédération Internationale de l'Art Photographique หรือ FIAP ในการนำผลงานภาพถ่ายของช่างภาพไทยให้ไปสู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรก โดยครั้งนี้คือ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Cities of the World ที่เมือง Lishui ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนพฤศจิกายน 2022

โดยที่ภาพนี้เป็นการนำเสนอตลาดน้ำในมุมมองที่แตกต่างไปจากภาพที่คนส่วนมากคุ้นเคยกันเมื่อคิดถึงสมาคม ซึ่งก็พอดีกับการที่ทางสมาคมถ่ายภาพในปีนี้และปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิธีคิดและวิธีการทำงานต่างๆ จึงคิดว่าภาพใบนี้เหมาะสมมากในการสะท้อนถึงการทำงานใหม่ๆของทางสมาคมถ่ายภาพในปีที่แล้วได้เป็นอย่างดี

PHOTOS OF THE YEAR 2022
คัดเลือกโดย คุณสิริมา ไชยปรีชาวิทย์

ชื่อศิลปิน : คุณพงษกร สารัก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (#เพาะช่าง)
โครงการ :
กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ RPST One Shot Knockout at QSNCC เพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพสำหรับนิสิต นักศึกษา

เหตุผลที่เลือก :
ความลึกลับของภาพดึงดูดให้เราสำรวจรายละเอียดของส่วนต่างๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืด รวมถึงความน่าสนใจของเส้นสีขาว ที่ดูเหมือนสายฟ้าผ่าบน-ล่าง ไฮไลต์หนึ่งเดียวในภาพที่ช่วยนำสายตาไปสู่ซับเจกต์ตรงกลางได้ดียิ่งขึ้น

PHOTOS OF THE YEAR 2022
คัดเลือกโดย คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์

ชื่อศิลปิน : คุณกิตชัย วรรณวิไล
โครงการ :
กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ RPST DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 3 - RIVER FESTIVAL 2022 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565

เหตุผลที่เลือก :
รูปที่ชอบที่สุดในรอบปีจาก RPST ยากมากครับ รอบสุดท้ายในใจมีภาพที่ชอบเท่าๆกัน 3 ภาพ แต่ก็ตัดใจเลือกภาพนี้เพราะ มีเสน่ห์ลึกลับที่บอกไม่ถูก ภาพชีวิตตลาดในปัจจุบันมองเผินๆเหมือนจิตรกรรมฝาผนัง กลมกลืนไปกับโทนของความขรึมขลังได้อย่างแนบเนียน

PHOTOS OF THE YEAR 2022
คัดเลือกโดย คุณปรารถนา เพิ่มสุข

ชื่อศิลปิน : คุณธานี สุวรรณรัตน์
โครงการ :
ประกาศรับผลงานภาพถ่ายเพื่อคัดเลือกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ Cities of the World (เมืองของโลก) ณ เมือง Lishui สาธารณรัฐประชาชนจีน

เหตุผลที่เลือก :
เป็นภาพที่มีองค์ประกอบภาพที่ดี เน้นองค์พระพุทธรูปตรงกลางให้ดูเด่นด้วยสีเหลืองทอง และมีแสงสว่างเรืองๆทำให้รู้สึกถึงอำนาจ แสงไฟสีขาวนวลๆตรงทางเดินด้านซ้ายและแสงไฟด้ายขวา ทำให้องค์ประกอบของภาพดูสมบูรณ์แบบ ภาพดูสดุดตามาก

PHOTOS OF THE YEAR 2022
คัดเลือกโดย คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

ชื่อศิลปิน : คุณวรรณชนก สุวรรณกร
โครงการ :
โครงการประกวดภาพถ่าย ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 หัวข้อ ห้วงเวลาแห่งชีวิต

เหตุผลที่เลือก :
สายฝนที่โปรยปราย ละอองหยดน้ำ หรือสายหมอก คือ Texture ทางธรรมชาติชั้นดีที่มีส่วนช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนทางอารมณ์ของผู้ชม และช่วยให้ภาพถ่ายดูน่าสนใจขึ้น นอกเหนือจากการควบคุมโทนสีภาพที่ถือว่าทำออกมาได้น่าประทับใจ

แม้เรียบง่ายทางเนื้อหาด้านพฤติกรรมสัตว์ หรือ ไม่ถึงกับเป็น species เฉพาะถิ่น (endemic) ที่หาพบได้ยากมาก แต่ภาพก็ทรงพลังด้วยชั้นเชิงการนำเสนอความงดงามทางศิลปะ

PHOTOS OF THE YEAR 2022
คัดเลือกโดย คุณธีระฉัตร โพธิสิทธิ์

ชื่อศิลปิน : คุณพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์
โครงการ :
โครงการประกวดภาพถ่าย ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 หัวข้อ สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช

เหตุผลที่เลือก :
ชอบภาพนี้เพราะคิดว่าไม่ได้เป็นภาพที่ถ่ายได้ง่ายผู้ถ่ายจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภูมิประเทศและมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมาพอสมควรที่จะวางแผน เลือกอุปกรณ์และสามารถวางตำแหน่งภาพได้อย่างเหมาะสมสวยงามและสามารถเล่าเรื่องได้

PHOTOS OF THE YEAR 2022
คัดเลือกโดย คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์

ชื่อศิลปิน : คุณจักรกฤษณ์ เครือวัลย์
โครงการ :
โครงการประกวดภาพถ่าย ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 หัวข้อ สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช

เหตุผลที่เลือก :
เป็นภาพธรรมชาติที่สวยงามแปลกตามาก ด้วยตัวภูหอที่มองเห็นระยะไกล และเงาที่สะท้อนอยู่ในบึงน้ำ พอมองผ่าน แบบถูกจัดวางให้อยู่ในเฟรมที่เป็นโพรงไม้ธรรมชาติ ทำให้ดูทั้งสวยงาม สงบ และด้วยสีแสงคอนทราสของโพรงไม้ ทำให้รู้สึกถึงพลังความลึกลับของธรรมชาติเข้าไปอีก เห็นแล้ว อยากออกเดินทาง

PHOTOS OF THE YEAR 2022
คัดเลือกโดย คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์

ชื่อศิลปิน : คุณโอภาส อังวรกุล
โครงการ :
กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ RPST Duo Shot Knockouts ครั้งที่ 4 รอบพิเศษในหัวข้อ #โสมส่องแสง ที่จัดขึ้นมาแบบเซอร์ไพร้ส์ให้กับสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผู้รักการถ่ายภาพทั่วไป ในค่ำคืนแห่งวันลอยกระทง อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เหตุผลที่เลือก :
มีความเชื่อมโยงทั้งด้าน visual และ content ทำให้ภาพรวมออกมาน่าสนใจและสวยงาม